25/05/2024

Om Bryggepraten

Den gang da Sandefjords Blad ble utgitt (bare) på papir, og da båter fra alle verdenshjørner lastet og losset ved bryggene langs fjorden: Den gang var «Bryggepraten» en fast spalte i avisa gjennom en årrekke. Her ble det skrevet om stort og smått som skjedde på havna og ved bryggene. 

Høsten 2017 ble det blåst nytt liv i denne utmerkede spalte, men den har for så vidt fått et litt annet innhold: To eldre herrer (i sin beste alder) sitter på en benk på brygga og lar praten gå, fortsatt om stort og smått, men nå ikke nødvendigvis bare om det som skjer i nærheten av den salte sjø: De to herrer kommer med sine observasjoner og kommentarer, ofte med utgangspunkt i saker som har stått omtalt i Sandefjords Blad. De er mer eller mindre saklige, mer eller mindre preget av kunnskap om hva sakene egentlig gjelder, men alltid klare for å la assosiasjonene løpe fritt. Også der hvor disse ser ut til å løpe ut i det lettere absurde. Og hele tiden på et slags nokså fritt sandefjordsmål, ubundet av ortografiske og andre regler.

Larsen og Hansen

Larsen og Hansen boltrer seg på Facebook, i den åpne gruppa «Bryggepraten», som nå har over 800 medlemmer. En håndfull av tekstene er også blitt trykket som leserbrev i Sandefjords Blad.  

Her har de sin egen hjemmeside: Bryggepraten.no

Forfatterne Jørund Holst-Hansen og Birger Dyve Larsen kom sammen seinsommeren 2017 og startet Bryggepraten.