15/07/2024

Underveis kan du late som du flyr

Litteraturviteren RUTH SJEBANE har møysommelig arbeidet seg gjennom materialet, og har på den måten tegnet et levende bilde av Davidsen.

Forfatteren skriver:

«LEONARD O. DAVIDSEN var en meget stor og betydningsfull mann i Sandefjord på 1800-tallet, men tydeligvis undervurdert i sin samtid, og siden glemt. Han skal ha vært det man nærmest kan kalle et renessansemenneske, med evner og kompetanse på en rekke områder. Når han ikke er bedre kjent, skyldes det i hovedsak to forhold: Han var nok egentlig en beskjeden fyr. Dessuten viser det seg at hans ideer og forslag ble aktivt motarbeidet av ressurssterke og, vi må vel kunne si udemokratiske, krefter i byen.» 

Bryggekanten Forlag mener også at dette er en kommentar til dagens konspirasjons-teorier.

Samtidig som forlaget nå utgir Sjebanes manuskript, viser det seg at forfatteren selv har forsvunnet. Boken inneholder derfor også en beretning om forlagets dramatiske forsøk på å komme i kontakt med henne.