17/04/2024

Gi meg liv

En tekst fra 1980. Ett år før jeg var ferdig med studier…

Jeg har søkt, jeg har kjempet, jeg har strevd.

Så et mønster har jeg nå fått vevd

av alle spørsmål som jeg har,

men min hverdag har ikke gitt svar

            Så gi meg liv

            gi meg svar

            på den kamp som jeg kjemper

            i meg selv, for meg selv

I noen år har det bare vært ord

med klisjeer i det samme spor

Har jeg ment alt det som er sagt

Har teorien mistet sin kraft?

            Gi meg liv,

            gi meg svar

            på den kamp som jeg kjemper

            i meg selv, for meg selv