25/05/2024

Innhøsting

Var det deg jeg så i de unges by

Med en venn som ikke forstod

Jeg var nesten der for å søke ly

Da stormen kom og dro

Ble du vekket opp i en virkelig drøm

Og innså det var tid for å dra

Stod håpet fast i en tankestrøm

Hva flykter du i fra

Ga du mer enn det som ble tatt i mot

Var det mange perler for svin

Toner som flyr og som du forlot

Ble låst inn i et skrin

Har du høstet det som du sådde da –

du var ung og endret din plan

Sjekk opp, sjekk inn, bare meld i fra

Det er nesten slutt på da’n

           Sjekk opp eller sjekk inn, bare du melder i fra

           Når kan man høste det man har sådd

           i vår tid, i vår tid

Birger Dyve Larsen, oktober 2016