15/07/2024

Til de som står opp

Her er en sang til alle

som står opp for andre hver dag

som ikke lar livet forfalle

til kamp mellom løgn og bedrag

men knytter et kjede sammen

kjemper for liv ikke død

det går i fra gnist til flammen

det gir oss et håp og en glød

——-

Til alle som har mot til livet

som kjemper det godes sak

Til alle som vil fordrive

egoismen som styrer hver dag

en hyllest til deg som står rak

——-

Her er en sang til alle

som hjelper de store og små

som ikke lar livet forfalle

men ser hvordan nøden er nå

til alle som løfter i sammen

og hjelper et menneske i nød

vi kommer fra samme stammen

det gir oss et håp og en glød

© Birger Dyve Larsen, mars 2016